O introducere la Taine din Scripturi

 

 

Dacă ați visat vreodată la comori, vă împărtășim o taină: știm o comoară foarte aproape!… Uitată în cufărul cel vechi, dacă ar fi scoasă la lumină, ar umple ungherele sufletului și viața întreagă. Rămâne de găsit cheia…

Creștini în România, ne socotim fericiți moștenitori ai credin­ței propovăduite pe meleagurile noastre de sfântul apostol Andrei, cel dintâi chemat de Iisus Hristos. Adevărul nu ne-a fost predicat cu sabia, dar a fost apărat cu viața de sfinți martiri. După schisme­le din creștinism, am reușit încă de la început, și înaintea altora, conviețuirea frățească a mai multor credințe. Și n-am avut parte de sângeroasele cruciade pe la noi. Iar dacă acum, în Occident, a fi creștin practicant este uneori împotriva curentului cultural, în România încă pășim fericiți pe calea către Hristos.

S-ar zice că stăm bine – ținem credința în suflet și ne închinăm în biserici care prin turlele lor domină orizontul satelor și orașelor. Ştim deja tot ce am pomenit pentru o dreaptă credință. Și totuși, ceva parcă lipsește. Nu putem închide ochii la ce e în jurul nostru: tulburări, neferi­cire, uneori de-a dreptul dis­perare. Bisericile sunt tot mai goale și lipsite de tineri, mulți credincioși sunt mereu săraci și îndatorați, familiile se destramă într-o lume străină, plină de în­șelări și deșertăciuni. Dacă am ști taina comorii…, dacă am avea cheia…

Iisus ne-a spus: „Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). Iar în altă parte, în rugăciune, a zis: „Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17, 17). Aflăm deci taina: luând cheia credinței, deschidem paginile Sfintelor Scripturi și descoperim co­moara, care este Adevărul lui Dumnezeu.

Suntem cel mai vechi popor creștin din sud-estul european. Toți vecinii noștri, dar absolut toți, au fost creștinați mult în urma noastră. (C. C. Giurescu)

Acesta este aproape de noi, deoarece Iisus a spus că El este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Deci, Adevărul pentru via­ță din cartea de față nu este o învățătură, ci o Persoană – Iisus Hristos. Astfel, cititorul va urmări Adevărul în acțiune: cum S-a închinat El Tatălui, când și de ce a coborât în apele Iordanului pentru botez, ce a avut de spus despre mâncare, sfințire, ziua de odihnă, moarte, sfârșitul lumii și viața veacului ce va să vie.

Iată de ce o nouă carte de credință! Pentru că este de-a pururi o fericită osteneală să cauți mai mult în aflarea Celui ce știe toate lucrurile.

Urcând spre izvorul curat al creștinismului, am cercetat lumi­na descoperită în Scripturi la sfinții apostoli și în primele generații de creștini. Am preferat să cităm din belșug din Sfânta Scriptură, căci aici este adevărul lui Dumnezeu. Fiecare capitol al acestei cărți a fost scris de un binevestitor cu studii aprofundate în teologie. Am apelat însă și la mai multe cărți care poartă binecuvântări ale mai-marilor neamului nostru. Ici-colo, unde cuvintele din patris­tică sau din scrierile duhovnicilor contemporani s-au potrivit prea bine, n-am pregetat să le cităm, arătând că, deși gândim la fel, re­cunoaștem că înaintașilor li s-a dat mai mult har.

Conținutul cărții a fost îmbogățit de un comitet redacțional, textul bucurându-se de o lectură suplimentară din partea unor cunoscători experimentați ai Scripturii, inclusiv de consultanții Centrului de Studii Creștine Răsăritene.

Urmărind descoperirea unei Persoane, o astfel de carte nu ar fi fost completă fără exemplul de viață al unui om care s-a întâl­nit personal cu Adevărul. În ultimul capitol, veți regăsi o dovadă vie că tainele Scripturii sunt adevărate și ne îndeamnă frumos pe calea credinței. Avem marea bucurie de a vă împărtăși experiența cunoașterii lui Dumnezeu, așa cum a avut loc în viața unui cerce­tător științific.

Taine din Scripturi este o carte-document care-și conduce ci­titorul de la primele izvoare ale creștinismului până la crezurile și practicile religioase ale societății românești de astăzi. Ușor de par­curs, dar pe alocuri lăsându-te pe gânduri, cartea răscolește trecu­tul uitat al Bisericii și pune totul față în față cu Sfintele Scripturi. De aici adună și oferă un mănunchi de taine incredibile și totuși simple, cuvinte și fapte străvechi,dar foarte actuale.

Fericiți cititorii care se străduiesc să descopere taine din Scrip­turi!

Editori, Daniel Brînzan și Christian Sălcianu

© 2015 Asociația Biblică Română „Casa Bibliei”, București. Toate drepturile rezervate.

Autori: Ovidiu Băluță, Beniamin Chircan, Ciprian Ciurea, Andrei Geantă, Adi Iana, Claudiu Mititica, Adrian Neagu, Florin Răduț, Steliana Sandu, George Șchiopu, Emanuel Unteșu

Redactor: Christian Sălcianu;
Corector: Lavinia Goran;
Tehnoredactor: Dragoș Gârea;
Copertă: Dragoș Gârea

Comitet de redacție: Daniel Brînzan, Adrian Neagu, Aurel Neațu, Christian Sălcianu
Consultant: Centrul de Studii Răsăritene (Cernica)

Deși fiecare capitol are propriul său autor, versiunea finală a lucrării reflectă și contribuția comitetului de redacție și a consultanților.

Citările din Biblie sunt preluate din Biblia, sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, ediția din anul 1988 (reproducere a textului din ediția 1982), publicată de Societatea Biblică Interconfesională din România și tipărită de United Bible Societies în 1994.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Taine din Scripturi – Adevăr pentru viață. – București : Casa Bibliei, 2017
ISBN 978-606-94320-6-8

CUPRINS